Region Champions for 2004

GHSA

AAAAA
Region School
1-AAAAA Lowndes
2-AAAAA Douglass
3-AAAAA Camden County
4-AAAAA Lovejoy
5-AAAAA Marietta
6-AAAAA Walton
7-AAAAA Collins Hill
8-AAAAA Parkview
AAAA
Region School
1-AAAA Ware County
2-AAAA Statesboro
3-AAAA Warner Robins
4-AAAA Sandy Creek
5-AAAA North Clayton
5-AAAA Washington
6-AAAA Tucker
7-AAAA Lakeview-Ft. Oglethorpe
7-AAAA Rome
8-AAAA Salem
AAA
Region School
1-AAA Cairo
2-AAA LaGrange
3-AAA Thomson
4-AAA Peach County
5-AAA McNair
5-AAA Westminster (Atlanta)
6-AAA Carrollton
7-AAA North Hall
8-AAA Oconee County
AA
Region School
1-AA Thomasville
2-AA Fitzgerald
3-AA Vidalia
4-AA Macon County
5-AA Decatur
6-AA Calhoun
7-AA Laney
8-AA Buford
A
Region School
1-A Clinch County
2-A Pacelli
3-A McIntosh County Academy
4-A Hawkinsville
5-A Landmark Christian
6-A Bowdon
7-A Lincoln County
8-A Athens Academy

GISA

AAA
Region School
1-AAA George Walton Academy
2-AAA First Presbyterian
3-AAA Deerfield-Windsor
4-AAA John Milledge Academy
1-AA Brentwood School
2-AA Trinity Christian (Dublin)
3-AA Southwest Georgia Academy
4-AA Flint River Academy
1-A Nathanael Greene
2-A Robert Toombs Academy
GHSFHA data is made available under the Open Database License. Under this license, you are free To Share, To Create, and To Adapt this data, as long as you Attribute, Share-Alike, and Keep open. For more details please refer to the license and the Plain Language Summary.