Region Champions for 1997

GHSA

AAAA
Region School
1-AAAA Lowndes
2-AAAA Warner Robins
3-AAAA Bradwell Institute
3-AAAA Brunswick
4-AAAA LaGrange
5-AAAA McEachern
6-AAAA Chattahoochee
6-AAAA Wheeler
7-AAAA Mount Zion (Jonesboro)
8-AAAA Brookwood
8-AAAA Clarke Central
AAA
Region School
1-AAA Thomas County Central
2-AAA Peach County
3-AAA Burke County
4-AAA Woodward Academy
5-AAA Washington
6-AAA Marist
7-AAA Dalton
8-AAA Stephens County
AA
Region School
1-AA Thomasville
2-AA Jeff Davis
2-AA Toombs County
2-AA Vidalia
3-AA Mary Persons
4-AA Washington County
5-AA North Clayton
6-AA Carrollton
7-AA Forsyth Central
7-AA Gilmer
7-AA South Forsyth
8-AA Hart County
A
Region School
1-A Miller County
2-A Charlton County
3-A Emanuel County Institute
4-A Lincoln County
5-A Taylor County
6-A Darlington
7-A Greater Atlanta Christian
8-A Commerce

GISA

AAA
Region School
1-AAA First Presbyterian
2-AAA Mount de Sales
3-AAA Southland Academy
4-AAA Brentwood School
1-AA Gatewood School
2-AA Pinewood Christian
3-AA Terrell Academy
4-AA Crisp Academy
1-A Eagle's Landing Christian
2-A Twiggs Academy
GHSFHA data is made available under the Open Database License. Under this license, you are free To Share, To Create, and To Adapt this data, as long as you Attribute, Share-Alike, and Keep open. For more details please refer to the license and the Plain Language Summary.